Galecopperbrug Utrecht

Galecopperbrug Utrecht

Voor de voorstudie ten behoeve van het onderhoud aan de Galecopperbrug bij Utrecht, waarbij het wegdeel bij de landhoofden werden verhoogd en de tuien werden vervangen, moest rekening worden gehouden met diverse aspecten van de planning. De primaire taak van de brug...
LTR en wetgeving RWS

LTR en wetgeving RWS

Tunnelbouw in Nederland, een praktische aanpak In Nederland, met zijn drukke steden en uitgebreide infrastructuur, zijn tunnels essentieel om het verkeer soepel te laten verlopen en steden bereikbaar te houden. Om dit veilig en effectief te doen, is de Tunnelwet in...
Kunstmatig eiland Costa Rica

Kunstmatig eiland Costa Rica

Kunstmatig eiland Costa Rica Bij de bouw van een kunstmatig eiland in Costa Rica voor APMT Maersk werd deze technologie door van Oord toegepast. Ik was hierbij betrokken als planning manager voor de VOBAM Combinatie. Er werd gebruik gemaakt van een sleephopperzuiger....
Vertaal »